inžinierska geodézia GEO ID
Neváhajte náspipeinfo@geoid.sk
kontaktovať0903 782 093
  • slide 1

INŽINIERSKA GEODÉZIA

V oblasti inžinierskej, priemyselnej a špeciálnej geodézie poskytujeme zákazníkom široké spektrum činností a prispôsobujeme úkony a postupy aj tým najnáročnejším požiadavkám.

Medzi najčastejšie vykonávané činnosti v tejto oblasti patrí najmä:
 
  - vyhotovenie vytyčovacích výkresov
  - budovanie vytyčovacích sietí
  - vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
  - podrobné vytýčenie stavebných objektov
  - vytýčenie drobných stavieb
  - činnosti geodeta a kartografa stavby v zmysle stavebného zákona
  - kontrolné merania počas výstavby: 
      - kubatúry
      - posuny a pretvorenia objektov
  - spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
  - príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
  - zameranie/vytýčenie inžinierskych sietí a súvisiacich objektov
  - určovanie objemov/kubatúr násypov, výkopov, skládok ...
  - vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov
  - vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
  - meranie v priemysle pri montáži a rektifikácii technologických zariadení
  - tvorba 3D a 2D modelov terénu, objektov ...
  
 

Kataster nehnuteľností

Curabitur viverra mi dolor, vel bibendum erat pharetra et. Donec gravida dui sit amet porta ornare. Integer malesuada iaculis.Donec gravida dui sit amet porta ornare.

Inžinierska geodézia

Curabitur viverra mi dolor, vel bibendum erat pharetra et. Donec gravida dui sit amet porta ornare. Integer malesuada iaculis.Donec gravida dui sit amet porta ornare.

Inž. činnosti v stavebníctve

Curabitur viverra mi dolor, vel bibendum erat pharetra et. Donec gravida dui sit amet porta ornare. Integer malesuada iaculis.Donec gravida dui sit amet porta ornare.

Realitná
činnosť

Curabitur viverra mi dolor, vel bibendum erat pharetra et. Donec gravida dui sit amet porta ornare. Integer malesuada iaculis.Donec gravida dui sit amet porta ornare.

Prístroje na prenájom Prístroje na prenájom
Referencie Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
GEO ID © 2015 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok